9 tips voor startende ondenemers

Tips voor ondernemers. Het starten van een onderneming is niet makkelijk. Echter als je met een paar dingen rekening houdt, is succes veel kansrijker.


Specialiseer Kleine ondernemingen zijn het meest kansrijk met hun onderneming waar 'de grote bedrijven' niet bij kunnen. Zorg dat je in een markt opereert waar vakkennis en kwaliteit een grote pré is. In massa markten is (lage) prijs, hoge omzet bij beperke marges het uitgangspunt. lees meer
Marktpositionering Bij het kiezen van een product of dienst moet je "iets" aanbieden dat zich kan onderscheiden van andere aanbieders. lees meer
Wat wil de klant? Denk vanuit de klant. Je kan een bijzonder mooi product en/of goede diensten aanbieden. Als de klant 't niet wil, zal ze het niet kopen. lees meer
Marktkoopman Als ondernemer moet jij jezelf of je product verkopen. Als je dat niet kan, heb je geen omzet. lees meer
Maak de klant bij Een tevreden klant is de belangrijkste reclame die een ondernemer zich kan wensen. Luister naar wat de klant wil en probeer zijn probleem op te lossen. lees meer
Betalen De boter hoort bij de vis. Voor wat, hoort wat. Iedereen die het weet, dus zorg dat je betaald krijgt. lees meer
Grote klanten versus kleine klanten Als je als starter grote klanten binnenhaalt lijkt dat geweldig. Zeker als deze in een opdracht een fors deel van je capaciteit afneemt. Toch is de keerzijde enorm. Als deze klant geen goede klant meer is of over gaat tot rechtszaken, kan je sluiten. Verder ben je afhankelijk van de grillen van de grote klant die eerste levering vereist. Het verwerven van een meer gespreide opdrachten portefeuille wordt dan erg moeilijk Daarom voor kleine bedrijven; vermijd opdrachten die meer dan 30% van capaciteit claimt.
Probeer de omzetverhouding te verdelen over meerdere klanten. Op die manier kan een leverancier nooit "de macht grijpen".
Voorbeelden:
Denk aan Albert Hein die eind 2003 eenzijdig de betalingstermijn verdubbelde naar 60 dagen. Philips had er jaren lang een handje van pas na de derde aanmaning te betalen (dat bespaarde ze rente..). Zelf had ik grote moeite met het innen van akkoord bevonden factuur bij een zeer kredietwaardige afdeling van Shell. Veel overheden vinden dat betalen best later kan. Onder het motto "We betalen toch, niet zeuren". Toen ik bij RIB werkte, moest elke factuur ca. vijf "akkoord"-handtekeningen hebben. Als dit na enige weken gelukt was, ging de "betaaltermijn" van 30 dagen in, grrr"
Grote en verambtelijkte klanten voor starters een afrader. Zorg ervoor dat zij maximaal een klein deel van je omzet bepalen. Ze mogen natuurlijk best bij je kopen, maar zoek ze niet op. Anders bepalen zij jouw voortbestaan.
Nog een voorbeeld nu van TNT Pakjes. Zij werken veel met kleine zelfstandigen die pakjes bezorgen als de drukte toeneemt. Grote flexibiliteit voor TNT, vaak goedkoper. Want iedereen met een rijbewijs en busje kan voor TNT rijden. Het management noemt dit capaciteit inhuur volgende mushroom methode. Het zijn net champions, je plukt er een stel, knijpt ze uit en de volgende dag kan je weer plukken. Voor TNT is continuiteit niet van belang omdat ze zo weer anderen kunnen vinden.
Rechtszaken Het voeren van rechtszaken is absoluut af te raden. Belangrijkste reden: elke rechtzaak duurt minstens jaren en zoveel tijd heeft een kleine ondernemer niet. lees meer
Geld lenen Hoe een partij geld wil lenen aan (startende) ondernemingen is zeer verschillend. Maar altijd geldt: "Wie betaalt die bepaalt". lees meer
   
Tot slot: Een paar tegelwijsheden:
  • In het verleden behaalde resultaten, geven geen garanties voor de toekomst
  • Je leert het meeste van je (eigen) fouten
  • De ondernemer is een risicomanager. Zie en gebruik de kansen, maar perk je risico af. (Tot hier; en niet verder als resultaat X niet bereikt is)
 

toon alles

toon verkortOndernemen was de hoofdactiviteit van Joos Lambrechtsen met een sterke voorkeur om kleine bedrijven op te starten. Sinds 1996 is dat 3 maal met succes gelukt.