Joos.Lambrechtsen.nl

Luisteren, gesprek leiden, vragen, denken, visie vormen, doorvragen en spreken is de kern van mijn beroep. In dit beroep neemt Joos Lambrechtsen verschillende posities in:
Zijn huisonderwerpen zijn:
  • Vernieuwen als ondernemer
  • Online (webwinkel)veiligheid
  • Verduurzaming van het eigen huizenbezit
  • Grijze en groene planologie en infrastructuur

Voorzitter

Een verbredende ontwikkeling is dat ik meer nadruk geven van mijn rol als (dag-)voorzitter en gespreksleider. Voor de organisatie van bijeenkomsten heeft het grote voordelen om het leiden van hun bijeenkomst uit te besteden aan een onafhankelijke professionele derde.
Door de gespreksregie uit te besteden, kunnen organisatie en bezoekers vrij spreken, terwijl de voorzitter ervoor zorgt dat ieder zich goed kan laten horen en zich gehoord voelt.
En dat uiteraard zo efficient mogelijk binnen het bedachte tijdschema.
Mijn specialisme ligt op evenementen waarin een van de volgende zaken belangrijk is:
  • Planologische procedures zoals tbv Gemeentes en Prorail
  • verduurzaming van het woningbezit (Energiezuinig Wonen)
  • ALV's van grotere Vereningingen van Eigenaren
Bezoekers ervaren door mij geleide bijeenkomst als heel prettig, open. Iedereen krijgt voldoende ruimte om hun visie te laten horen. Tegelijk waak ik ervoor dat het gesprek vriendelijk en open blijft zodat het meeste uit de bijeenkomst gehaald wordt.

Beurs EnergieZuinig Wonen

Logo Beurs EnergieZuinig Wonen
In samenwerking met een aantal ambassadeurs (Urgenda, ODE Decentraal, Duurzame Huizenroute, enz.) bezig eigen huiseigenaren te helpen om hun huis te verduurzamen. Dit zal plaatsvinden in de Beurs EnergieZuinig Wonen, gepland in Jaarbeurs Utrecht in het voorjaar van 2017. Het is bedoelding dat dit in samenwerking met een aantal overheden zal plaats vinden: Ministerie van Binnenlandse zaken, Provincie Utrecht, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Economic Board Utrecht, enz.

Coach voor ondernemers/bedrijven

Wilt u als bedrijf/ondernemer een nieuwe weg inslaan? Deel en test uw ideeën bij een ondernemerscoach. Joos Lambrechtsen is een goed luisteraar, ervaren ondernemer, en kan zeer gericht doorvragen. Het helpt u uw idee helder te krijgen, zodat u weet wat de volgende stap wordt.
Zoals voor elke coach geldt, wat besproken wordt is in 100% vertrouwen behandeld.

Lees meer over mij in de publiciteit.

Met vriendelijke groet,
Joos Lambrechtsen