Hoe succesvol zijn starters

Verzamelde basis informatie over kansrijk ondernemen, starten en haar ondernemers.

Statistiek over starters

Gemiddelden over de afgelopen jaren
  • Ca. 60.000 mensen start elk jaar een eigen bedrijf.
  • Hiervan zijn er ca. 50.000 fulltime starters.
  • 90% start zonder personeel
  • Ruim eenderde van de starters is vrouw
  • Gemiddelde leeftijd is 36 jaar
  • Na 2 jaar is ongeveer een kwart van de starters gestopt
  • Na 5 jaar is dat de helft

Statistiek over ondernemingen

Op basis van de laatste twee regels is de volgende "succesverdeling" te maken:
Top Omschrijving van het succes
10 Het Succesnummer, (zeer) vlotte groei. Doorgaans enkele jaren achtereen waarin de omzet met een veelvoud groeit t.o.v. het jaar daarvoor.
9 Een sterke onderneming met voldoende rendement om rustig te groeien. Doorgaans met extra personeel. Eigen voorbeeld: Harddisk-recovery.nl
8 Een goede onderneming met beperkte groei-mogelijkheden. Eigen voorbeeld: Herensokken.nl en BitWizard. Herensokken.nl komt helaas niet verder omdat de online kopersmarkt kleiner is dan gedacht. Herensokken.nl was in de laatste 4 jaar (2010 t/m 2013) volgens Falke Nederland hun grootste online verkoper van hun sokken in Nederland.
6 en 7 Ondernemingen die net voldoende draaien, krap bij kas zitten. Vaak bestaan deze bedrijven uit niet meer personeel dan enkel de ondernemer.
5, 4
en 3
Komen de eerste 2 jaar door, maar moeten stoppen voor hun 5e jaar. Dit betreft ca. 25% van de starters.
2 en 1 Moeten hun activiteiten staken voor het einde van het tweede jaar. Dit betreft ca. 25% van de starters.


Het moeilijkste jaar voor veel starters is het derde jaar. Dat is het jaar waarin moet blijken of het bedrijf bestaansrecht heeft. Of de mond-op-mond reclame gaat werken en eerdere klanten terugkomen. De gedane investeringen en het harde werken van de eerdere jaren, moeten op zijn laatst in het derde jaar rendement gaan opleveren. Gebeurt dat niet, dan kan men het beste haar verlies nemen en de onderneming beëindigen.